Ledenvergadering

Op de goed bezochte ledenvergadering van maandag 29 augustus 2022 zijn de volgende besluiten genomen.

1 Contributie:

De contributie voor de lief en leedpot is vastgesteld op € 10,-- 
De contributie voor het onderhoud van de biljarts bedraagt € 10,--
Dus de totale contributie is € 20,-- te voldoen contant in de maand september 2022.

2 Speelschema:

Het speelschema omvat in totaal 3 rondes, bestaande uit 2 rondes libre en 1 ronde bandstoten.

2 Klasseindeling:

Er zijn voor het seizoen 2022-2023 drie klassen namelijk A, B en C