Ledenvergadering

Op de goed bezochte ledenvergadering van maandag 30 augustus 2021 zijn de volgende besluiten genomen.

1 Contributie:

De contributie voor de lief en leedpot is vastgesteld op € 5,-- omdat er volgens onze nieuwe penningmeester nog voldoende middelen zijn. Dus de totale contributie is € 15,-- te voldoen contant in de maand september 2021.

2 Speelschema:

Het speelschema omvat in totaal 4 rondes, bestaande uit 3 rondes libre en 1 ronde bandstoten.

3 Samenwerking:

Met algemene instemming van de vergadering is besloten dat er meer zal worden samengewerkt door de biljartclubs onderling. Binnenkort komt er een gesprek hierover met de coördinatoren van de andere clubs.

 

Het aantal leden van de TBB is teruggelopen van 16 naar 12 terwijl eigenlijk een ledental van 20 nodig is.
We zien niet zo gauw dat er nieuwe aanwas komt en daarom hebben we besloten op 22 september met de aanwezige leden om de maandag als speeldag te kiezen.
Met ingang van 5 oktober 2020 beginnen we hiermee.

 


Toernooi Trefpunt Biljarters tegen De Fazant Haaksbergen

Elk jaar spelen wij een vriendschappelijk toernooi met de Fazant uit Haaksbergen. De ene keer in Neede en daarop het volgende jaar in Haaksbergen.  We spelen dan om de toernooibeker. Voor 2019 staat deze beker in Neede. Dit jaar 2020 zal waarschijnlijk het toernooi geen doorgang vinden vanwege de corona crisis.