Er zijn drie biljartclubs en zij spelen op de volgende dagen:

 

De biljartclubs zijn zelfstandig en bepalen hun eigen beleid. De clubs hebben hun eigen voorzitter en penningmeester.
Voor  het onderhoud is besloten om dit te laten uitvoeren door een algemene penningmeester die de onderhoudskosten en werkzaamheden laat uitvoeren.
De algemeen biljart penningmeester (ABP) wordt door onderling overleg met de penningmeesters gekozen.

 

KGB op dinsdagavond
van 18.30 t/m 23.30 uur
Als je lid bent van klussengroep (vrijwilliger) mag je meedoen met het biljarten. Indien er te weinig animo is onder de klussers, kunnen ook andere leden meedoen.
Er kunnen maar maximaal 12 personen deelnemen.

TBB groep biljart op maandagmiddag
van 13.00 t/m 17.00 uur.
maximaal kunnen hier 12 personen lid zijn.

TWB groep biljart op de woensdagmiddag
van 13.00 t/m 17.00 uur.
Er kunnen maar maximaal 12 personen deelnemen.

Als voor een biljartgroep meer dan 12 personen gewenst zou zijn is het mogelijk vanaf 20 personen het biljarten te verdelen over 2 dagen. Dit kan alleen als het activiteitenrooster dit toelaat. Mocht dit het geval zijn neem dan contact op met je wedstrijdleider.

 

Voor de drie biljartclubs is een coördinatiepunt ingericht, zeg maar een soort bestuur. Elke biljartclub levert 1 persoon. Zo ontstaat er dus een driemanschap en komt er ook structuur in onze biljartvereniging. Afstemming is nodig in verband met contributies, onderhoud, wensen van leden en andere zaken.   

Ben en Herbert zijn tevens samen de algemeen penningmeester