De regels van het biljarten

Zonder regels is het moeilijk biljarten, daarom volgen we zoveel mogelijk de regels van de KNBB.
We hebben wel een paar uitzonderingen, zo gelden de regels voor de dode hoeken niet..
In het menu "Downloads" kunt u de regels van het KNBB biljarten downloaden.

Als recreanten spelen we een spel in 30 beurten.  Aan elke speler wordt een moyenne toegekend, dat zijn de gemaakte caramboles gedeeld door het aantal beurten.
Als je 30 caramboles maakt in 30 beurten is je moyenne 1,00
Het moyenne wordt bepaald over 1 seizoen door het gemiddelde te nemen van al je wedstrijden.
We hanteren de moyennelijst grotendeels afgeleid van KNBB zoals hieronder aangegeven.


   KNBB reglement puntenberekening


Libre:

Carambole punten systeem:
In de klasse C wordt het 10 punten carambole punten systeem gebruikt, algemener bekend als het Belgische systeem. Voor elke 10% gemaakte caramboles van het aantal te maken caramboles krijgt de speler 1 punt. Afronding geschiedt op twee decimalen nauwkeurig. De berekening van het aantal toe te kennen punten dient op volgende wijze te geschieden.

C (aantal gemaakte caramboles) x 10   /  N (aantal te maken caramboles)  = P (aantal punten)
C x 10 / N = P

Voorbeeld:

Speler A te maken caramboles 47, gemaakt 47 caramboles
Speler B te maken caramboles 38, gemaakt 33 caramboles
Speler A: 47 x 10 / 47 = 10 punten
Speler B: 33 x 10 / 38 = 8,68 punten

Is een partij eerder uitgespeeld dan in 30 beurten, omdat de tegenstander zijn te halen aantal caramboles heeft behaald, heeft het aantal beurten die gemaakt zijn geen invloed op de puntentelling. De berekening is altijd 10% van de te maken caramboles. Als voorbeeld, je moet maken 35 caramboles dat is dus 1 punt per 3,5 caramboles.
De enige invloed op de telling is het te maken aantal caramboles.

Bandstoten:

Voor het bandstoten geld dat het te maken aantal caramboles is gesteld op 2/3 naar beneden afgerond van het aantal te maken caramboles uit het libre gebaseerd op 30 beurten. Speelt men 20 beurten dan is het aantal te maken caramboles de helft, naar beneden afgerond, van het aantal te maken caramboles uit libre.

Voor het bandstoten gelden dezelfde regels en voorwaarden als bij het libre biljart. Er is echter één belangrijke uitzondering. Alvorens de speelbal de derde bal raakt en de carambole tot stand komt, moet deze eerst één of meerdere banden hebben geraakt. Is dit niet het geval, dan is de carambole niet geldig en is de tegenstander aan de beurt. Bij het snijden van de bal wordt de aangespeelde bal gelijktijdig geraakt met de band en is dus volgens het KNBB reglement ongeldig, de bal moet dus eerst geheel vrij de band raken, bij twijfel is de stoot ongeldig.