Seizoen 2022-2023

 

Contributie:

De contributie voor het onderhoud van de biljarts en toebehoren is voor het seizoen 2022-2023
gesteld op € 10,00
Een eventuele lief en leedpot wordt door de clubs zelf bepaald.

Samenwerking:

Het idee is gelanceerd om van de drie biljartclubs een coördinatiepunt in te richten, zeg maar een soort bestuur. Elke biljartclub levert 1 persoon. Zo ontstaat er dus een driemanschap en komt er ook structuur in onze biljartvereniging. Afstemming is nodig in verband met contributies, onderhoud, wensen van leden en andere zaken.   

Wij zijn nu bezig om die personen bij elkaar te brengen. Het ligt in de bedoeling om na de vakantie een bespreking te houden wat de taken moeten zijn en wie wat gaat doen.

Wij zijn nu zo ver dat het coördinatiepunt 3 leden heeft gevonden. deze leden zijn;
Ben Welman (TWB), Herbert Wensink (KGB) en Theo Melching (TBB).

Wij houden u verder op de hoogte.